Zespół Przedszkolno - żłobkowy Nr 2


Najważniejsze informacje - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy Nr 2

Adres Zespół Przedszkolno - Żłobkowy Nr 2

Bohaterów Getta 3i4
Miejscowość Kłodzko
Kod pocztowy 57-300
Gmina miasto Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Przedszkolno - Żłobkowy Nr 2

748672724
Regon 02059230900000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Przedszkolno - żłobkowy Nr 2 mieści się w miejscowości Kłodzko pod adresem Bohaterów Getta 3i4. Numer telefonu do przedszkola to 748672724. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 02059230900000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 200, z czego 109 to dziewczynki, a 91 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 16 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 16. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 48 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 2825 uczniów w powiecie przypada 48 innych przedszkoli (58,85 na placówkę), a średnia w województwie to 65,66 (52201 dzieci w wieku przedszkolnym na 795 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kłodzko: 12
  • w gminie Kłodzko: 12
  • powiat kłodzki: 64
  • województwo dolnośląskie: 1134

przedszkole

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.