Zasadnicza Szkoła Zawodowa "rzemieślnik"


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Rzemieślnik"

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Rzemieślnik"

Wałbrzyska 54
Miejscowość Świdnica
Kod pocztowy 58-100
Gmina miasto Świdnica
Powiat świdnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Rzemieślnik"

748530312
Regon 02033950400030
Organ prowadzący Andrzej Kulon

Zasadnicza Szkoła Zawodowa "rzemieślnik" mieści się w miejscowości Świdnica pod adresem Wałbrzyska 54. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 748530312. Nr fax: 748530312. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje na terenie gminy Świdnica, powiat świdnicki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem www.rzemieslnik.szkolnastrona.pl. Szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 02033950400030. Instytucja rejestrująca] dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa "rzemieślnik" to powiat ziemski.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W ZSZ największy nacisk kładzie się na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile uczeń przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podnosić swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat świdnicki ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 731 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (60,92 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów na 155 placówek).

Mapa