Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Mariana Buczka 15
Miejscowość Resko
Kod pocztowy 72-315
Gmina Resko
Powiat łobeski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

913951204
Strona
Regon 32126730600003
Organ prowadzący Gmina

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Resko pod adresem Mariana Buczka 15. Numer tel. do szkoły zawodowej to 913951204. Numer fax: 913951204. Szkoła zawodowa funkcjonuje na terenie gminy Resko, powiat łobeski , województwo zachodniopomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.zsresko.republika.pl. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 32126730600003.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum i szkole średniej technicznej, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk położono na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 57, z czego 15 to uczennice, a 42 stanowili kursanci. Powiat łobeski ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo zachodniopomorskie - 107. Na 131 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (65,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 79,01 (8454 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 107 placówek).

szkoła zawodowa

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.