Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

Patron rotmistrz Witold Pilecki

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

Św.Floriana 3
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 60-536
Gmina miasto Poznań
Powiat Poznań
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

618411128
Strona
Regon 63451286400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 znajduje się w miejscowości Poznań pod adresem Św.Floriana 3. Telefon do szkoły zawodowej to 618411128. Nr fax: 618411128. Zasadnicza szkoła zawodowa mieści się na obszarze gminy Poznań, powiat Poznań , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.zsz1.poznan.pl. Szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 63451286400000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez kursanta. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat poznań ma zarejestrowane 20 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 2242 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół zawodowych (112,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 179 placówek).

Mapa