Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

Patron Ignacego Łukasiewicza

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

Jagiellońska 22
Miejscowość Sanok
Kod pocztowy 38-500
Gmina miasto Sanok
Powiat sanocki
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

134632385
Strona
Regon 37115472100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 mieści się w miejscowości Sanok pod adresem Jagiellońska 22. Numer tel. do szkoły zawodowej to 134632385. Nr faksu: 134632387. Szkoła zawodowa mieści się na terytorium gminy Sanok, powiat sanocki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.zs5sanok.pl. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 37115472100000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, jednak tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce była równa 166, z czego 90 stanowiły uczennice, a 76 to słuchacze. Powiat sanocki ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo podkarpackie - 101. Na 452 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (75,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów na 101 placówek).

Mapa