Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

Prezyd. I. Mościckiego 4
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

243660380
Regon 61137442000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 mieści się w miejscowości Płock pod adresem Prezyd. I. Mościckiego 4. Numer tel. do szkoły to 243660380. Nr fax: 243660381. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 61137442000000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobligatoryjnego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat płock ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 1175 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (146,88 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

szkoła zawodowa

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.