Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Arciszewskiego 13
Miejscowość Nowa Sól
Kod pocztowy 67-100
Gmina miasto Nowa Sól
Powiat nowosolski
Województwo lubuskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

683882440
Regon 97805066700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Nowa Sól pod adresem Arciszewskiego 13. Numer tel. do szkoły to 683882440. Faks: 683870395. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na terytorium gminy Nowa Sól, powiat nowosolski , województwo lubuskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową zasadniczej szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.soswnowasol.internetdsl.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 97805066700000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak tylko w obszarze podstawowym. Kursant zyskuje wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk położono na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba kursantów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 28, z czego 11 to uczennice, a 17 stanowili słuchacze. Powiat nowosolski ma zarejestrowane 7 szkoł zawodowych, a województwo lubuskie - 69. Na 503 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół zawodowych (71,86 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,9 (5789 uczniów na 69 placówek).

Mapa