Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Dworcowa 53
Miejscowość Koronowo
Kod pocztowy 86-010
Gmina Koronowo
Powiat bydgoski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

523822246
Regon 09303360700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Koronowo pod adresem Dworcowa 53. Nr tel. do szkoły to 523822246. Numer faksu: 523822246. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na obszarze gminy Koronowo, powiat bydgoski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.zsz-koronowo.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 09303360700000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W ZSZ szczególny nacisk położono na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile wychowanek podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także uzupełniać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 184, z czego 45 to uczennice, a 139 stanowili słuchacze. Powiat bydgoski ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 423 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (84,6 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 148 placówek).

Mapa