Zaoczne Uzupełniające Technikum Dla Dorosłych W łomży


Najważniejsze informacje - Zaoczne Uzupełniające Technikum Dla Dorosłych W Łomży

Adres Zaoczne Uzupełniające Technikum Dla Dorosłych W Łomży

MICKIEWICZA 59
Miejscowość Łomża
Kod pocztowy 18-400
Gmina miasto Łomża
Powiat Łomża
Województwo podlaskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zaoczne Uzupełniające Technikum Dla Dorosłych W Łomży

862164562
Strona
Regon 45108717300138
Organ prowadzący Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Łomży

Zaoczne Uzupełniające Technikum Dla Dorosłych W łomży mieści się w miejscowości Łomża pod adresem MICKIEWICZA 59. Numer tel. do technikum to 862164562. Numer faksu: 862164562. Technikum ma lokalizację na terytorium gminy Łomża, powiat Łomża , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Serwis www technicznej szkoły ponadgimnazjalnej znajdziemy pod adresem WWW.TWP.LOMZA.PL. Szkoła średnia o profilu technicznym posiada wpis w rejestrze pod numerem 45108717300138. Jednostka rejestrująca dla Zaoczne Uzupełniające Technikum Dla Dorosłych W łomży to miasto na prawach powiatu.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu matury.

Powiat łomża ma zarejestrowane 10 szkoł technicznych, a województwo podlaskie - 111. Na 2013 uczniów w powiecie przypada 10 innych techników (201,3 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 168,32 (18684 uczniów na 111 placówek).

Mapa