Xviii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Xviii Liceum Ogólnokształcące

Adres Xviii Liceum Ogólnokształcące

Przyjaźni 12
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-314
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xviii Liceum Ogólnokształcące

817462511
Strona
Regon 43003615000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xviii Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem Przyjaźni 12. Numer telefonu do liceum to 817462511. Numer faksu: 817665053. Szkoła licealna funkcjonuje na obszarze gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem www.republika.pl/zsonr2. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 43003615000000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagana jest zdana matura). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba licealistów uczących się w placówce to 171, z czego 123 stanowiły uczennice, a 48 stanowili wychowankowie. Powiat lublin ma zarejestrowane 70 liceów, a województwo lubelskie - 385. Na 10743 uczniów w powiecie przypada 70 innych jednostek licealnych (153,47 na placówkę), a średnia w województwie to 113,58 (43729 licealistów na 385 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 35 47,40 % 77,00 %
język niemiecki pisemny podstawowy 3 53,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 3 72,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 32 55,60 % -
język angielski ustny podstawowy 32 69,70 % -
język polski ustny podstawowy 35 59,60 % 77,00 %
język polski pisemny podstawowy 35 65,00 % 77,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 47,40 % 30 (z 62) 30 (z 62) 30 (z 62) 128 (z 370)
język niemiecki pisemny podstawowy 53,00 % 15 (z 33) 15 (z 33) 15 (z 33) 65 (z 169)
język niemiecki ustny podstawowy 72,20 % 8 (z 32) 8 (z 32) 8 (z 32) 33 (z 167)
język angielski pisemny podstawowy 55,60 % 39 (z 62) 39 (z 62) 39 (z 62) 166 (z 358)
język angielski ustny podstawowy 69,70 % 16 (z 62) 16 (z 62) 17 (z 62) 77 (z 355)
język polski ustny podstawowy 59,60 % 43 (z 62) 43 (z 62) 43 (z 62) 270 (z 370)
język polski pisemny podstawowy 65,00 % 12 (z 62) 12 (z 62) 12 (z 62) 30 (z 370)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa