Uzupełniające Liceum Ogółnokształcące Dla Dorosłych"lider" W Chełmie


Najważniejsze informacje - Uzupełniające Liceum Ogółnokształcące Dla Dorosłych"Lider" W Chełmie

Adres Uzupełniające Liceum Ogółnokształcące Dla Dorosłych"Lider" W Chełmie

Reformacka 13
Miejscowość Chełm
Kod pocztowy 22-100
Gmina miasto Chełm
Powiat Chełm
Województwo lubelskie
Typ Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Uzupełniające Liceum Ogółnokształcące Dla Dorosłych"Lider" W Chełmie

825652706
Regon 43006787600252
Organ prowadzący Centrum Usług Szkoleniowych "LIDER" w Lublinie

Uzupełniające Liceum Ogółnokształcące Dla Dorosłych"lider" W Chełmie mieści się w miejscowości Chełm pod adresem Reformacka 13. Numer telefonu do szkoły to 825652706. Fax: 825652706. Szkoła licealna znajduje się na terenie gminy Chełm, powiat Chełm , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Szkoła licealna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 43006787600252. Jednostka rejestracyjna dla Uzupełniające Liceum Ogółnokształcące Dla Dorosłych"lider" W Chełmie to miasto na prawach powiatu.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały także klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, licealista ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

Powiat chełm ma zarejestrowane 15 liceów, a województwo lubelskie - 385. Na 2864 uczniów w powiecie przypada 15 innych licealnych szkół średnich (190,93 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 113,58 (43729 uczniów na 385 placówek).

Mapa