Technikum Uzupełniające Nr 4


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Nr 4

Adres Technikum Uzupełniające Nr 4

Al.Racławickie 7
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-059
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające Nr 4

814421920
Regon 06004883300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Uzupełniające Nr 4 znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem Al.Racławickie 7. Telefon do technikum to 814421920. Faks: 814421920. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje na obszarze gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 06004883300000.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 41, z czego 21 to uczennice, a 20 stanowili słuchacze. Powiat lublin ma zarejestrowane 29 szkoł technicznych, a województwo lubelskie - 232. Na 5283 uczniów w powiecie przypada 29 innych szkół średnich technicznych (182,17 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 128,12 (29723 uczniów na 232 placówek).

Mapa