Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Patron im.Józefa Piłsudskiego

Adres Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Moszczanicka 9
Miejscowość Żywiec
Kod pocztowy 34-300
Gmina miasto Żywiec
Powiat żywiecki
Województwo śląskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

334750570
Regon 07281054000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Żywiec pod adresem Moszczanicka 9. Telefon do szkoły to 334750570. Fax: 334750570. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Żywiec, powiat żywiecki , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy technicznej szkoły ponadgimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zsaio.moszczanica.pl. Technikum widnieje w rejestrze pod numerem 07281054000000.

Uczeń szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 21, z czego 15 to uczennice, a 6 stanowili uczniowie. Powiat żywiecki ma zarejestrowane 15 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 3039 uczniów w powiecie przypada 15 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (202,6 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 169,63 (64630 uczniów na 381 placówek).

Mapa