Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Adres Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

8
Miejscowość Mroczków Gościnny
Kod pocztowy 26-300
Gmina Opoczno
Powiat opoczyński
Województwo łódzkie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

447361468
Strona
Regon 10056962000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Mroczków Gościnny pod adresem 8. Nr tel. do technikum to 447361468. Numer fax: 447361468. Technikum funkcjonuje na obszarze gminy Opoczno, powiat opoczyński , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły średniej o profilu technicznym można odwiedzić pod adresem zsr-mroczkow.prv.pl. Technikum widnieje w rejestrze pod numerem 10056962000000.

Słuchacz technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 79, z czego 4 to uczennice, a 75 stanowili uczniowie. Powiat opoczyński ma zarejestrowane 9 szkoł technicznych, a województwo łódzkie - 186. Na 1094 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół średnich technicznych (121,56 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,99 (31618 uczniów na 186 placówek).

Mapa