Technikum Rolnicze


Najważniejsze informacje - Technikum Rolnicze

Adres Technikum Rolnicze

Smolajny 43
Miejscowość Smolajny
Kod pocztowy 11-040
Gmina Dobre Miasto
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Rolnicze

896161319
Strona
Regon 51956973500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Rolnicze znajduje się w miejscowości Smolajny pod adresem Smolajny 43. Telefon do technikum to 896161319. Numer faksu: 896161319. Technikum działa na terytorium gminy Dobre Miasto, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły średniej technicznej można odwiedzić pod adresem smolajny.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 51956973500000.

Uczeń szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 141, z czego 52 to uczennice, a 89 to słuchacze. Powiat olsztyński ma zarejestrowane 4 szkoły techniczne, a województwo warmińsko-mazurskie - 127. Na 533 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół średnich technicznych (133,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 170,28 (21626 kursantów na 127 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr