Technikum Nr 6


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 6

Patron Władysław Reymont

Adres Technikum Nr 6

Szczecińska 36
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 6

598456448
Strona
Regon 77163048000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 6 mieści się w miejscowości Słupsk pod adresem Szczecińska 36. Telefon do szkoły to 598456448. Numer faksu: 598456753. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje na terenie gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem www.zsa.slupsk.pl. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 77163048000000.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 752, z czego 437 to uczennice, a 315 stanowili kursanci. Powiat słupsk ma zarejestrowane 14 szkoł technicznych, a województwo pomorskie - 150. Na 2909 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół średnich o profilu technicznym (207,79 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 208,22 (31233 uczniów na 150 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki ustny podstawowy 30,30 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 33,90 % -
matematyka pisemny podstawowy 145 45,50 % -
język polski pisemny podstawowy 145 50,40 % -
język polski ustny podstawowy 145 65,70 % -
język angielski ustny podstawowy 54,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 57,10 % -
język rosyjski ustny podstawowy 66,50 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 75,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki ustny podstawowy 30,30 % 25 (z 31) 25 (z 31) 25 (z 31) 184 (z 220)
język niemiecki pisemny podstawowy 33,90 % 21 (z 30) 21 (z 30) 21 (z 30) 182 (z 218)
matematyka pisemny podstawowy 45,50 % 13 (z 39) 13 (z 39) 13 (z 39) 155 (z 367)
język polski pisemny podstawowy 50,40 % 15 (z 39) 15 (z 39) 15 (z 39) 170 (z 366)
język polski ustny podstawowy 65,70 % 21 (z 40) 21 (z 40) 21 (z 40) 201 (z 365)
język angielski ustny podstawowy 54,10 % 22 (z 38) 22 (z 38) 22 (z 38) 198 (z 352)
język angielski pisemny podstawowy 57,10 % 16 (z 38) 16 (z 38) 16 (z 38) 187 (z 356)
język rosyjski ustny podstawowy 66,50 % 3 (z 11) 3 (z 11) 3 (z 11) 31 (z 82)
język rosyjski pisemny podstawowy 75,00 % 2 (z 10) 2 (z 10) 2 (z 10) 17 (z 82)

Mapa