Technikum Nr 3 W Olkuszu


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 3 W Olkuszu

Adres Technikum Nr 3 W Olkuszu

Francesco Nullo 32
Miejscowość Olkusz
Kod pocztowy 32-300
Gmina Olkusz
Powiat olkuski
Województwo małopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 3 W Olkuszu

326430692
Regon 35656272000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 3 W Olkuszu mieści się w miejscowości Olkusz pod adresem Francesco Nullo 32. Nr tel. do szkoły to 326430692. Numer faksu: 326432399. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje na terenie gminy Olkusz, powiat olkuski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła średnia o profilu technicznym posiada wpis w rejestrze pod numerem 35656272000000.

Wychowanek technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 295, z czego 178 stanowiły słuchaczki, a 117 to kursanci. Powiat olkuski ma zarejestrowane 8 szkoł technicznych, a województwo małopolskie - 246. Na 1600 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół średnich o profilu technicznym (200 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 204,66 (50347 słuchaczy na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 45 51,20 % 82,00 %
język polski pisemny podstawowy 45 56,00 % 82,00 %
język polski ustny podstawowy 45 83,30 % 82,00 %
język angielski pisemny podstawowy 42 57,80 % -
język angielski ustny podstawowy 42 59,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 2 67,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 2 91,70 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 1 75,00 % -
język rosyjski ustny podstawowy 1 80,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 51,20 % 7 (z 14) 7 (z 14) 8 (z 20) 176 (z 448)
język polski pisemny podstawowy 56,00 % 4 (z 14) 4 (z 14) 6 (z 20) 164 (z 448)
język polski ustny podstawowy 83,30 % 3 (z 14) 3 (z 14) 4 (z 20) 38 (z 448)
język angielski pisemny podstawowy 57,80 % 7 (z 14) 7 (z 14) 8 (z 19) 262 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 59,00 % 7 (z 14) 7 (z 14) 8 (z 19) 234 (z 440)
język niemiecki pisemny podstawowy 67,00 % 3 (z 10) 3 (z 10) 3 (z 14) 73 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 91,70 % 2 (z 10) 2 (z 10) 2 (z 14) 16 (z 281)
język rosyjski pisemny podstawowy 75,00 % 4 (z 8) 4 (z 8) 5 (z 10) 27 (z 77)
język rosyjski ustny podstawowy 80,00 % 4 (z 8) 4 (z 8) 4 (z 10) 25 (z 77)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr