Technikum Nr 1


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 1

Adres Technikum Nr 1

Górnicza 12
Miejscowość Olkusz
Kod pocztowy 32-300
Gmina Olkusz
Powiat olkuski
Województwo małopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 1

326430450
Regon 35656470600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 1 mieści się w miejscowości Olkusz pod adresem Górnicza 12. Nr tel. do technikum to 326430450. Faks: 326430450. Szkoła średnia o profilu technicznym mieści się na terenie gminy Olkusz, powiat olkuski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły średniej technicznej można znaleźć pod adresem www.zs1olkusz.edu.pl. Szkoła średnia techniczna figuruje w rejestrze pod numerem 35656470600000.

Kursant technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 595, z czego 108 to uczennice, a 487 stanowili słuchacze. Powiat olkuski ma zarejestrowane 8 szkoł technicznych, a województwo małopolskie - 246. Na 1600 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół średnich o profilu technicznym (200 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 204,66 (50347 uczniów na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język francuski ustny podstawowy 1 30,00 % -
język francuski pisemny podstawowy 1 31,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 4 35,80 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 4 38,80 % -
matematyka pisemny podstawowy 112 44,80 % 72,00 %
język polski pisemny podstawowy 112 50,20 % 72,00 %
język polski ustny podstawowy 112 64,40 % 72,00 %
język angielski pisemny podstawowy 110 52,40 % -
język angielski ustny podstawowy 110 57,90 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język francuski ustny podstawowy 30,00 % 3 (z 4) 3 (z 4) 3 (z 4) 24 (z 28)
język francuski pisemny podstawowy 31,00 % 3 (z 4) 3 (z 4) 3 (z 4) 26 (z 28)
język niemiecki ustny podstawowy 35,80 % 7 (z 10) 7 (z 10) 11 (z 14) 242 (z 281)
język niemiecki pisemny podstawowy 38,80 % 5 (z 10) 5 (z 10) 9 (z 14) 237 (z 281)
matematyka pisemny podstawowy 44,80 % 8 (z 14) 8 (z 14) 11 (z 20) 244 (z 448)
język polski pisemny podstawowy 50,20 % 7 (z 14) 7 (z 14) 9 (z 20) 268 (z 448)
język polski ustny podstawowy 64,40 % 7 (z 14) 8 (z 14) 11 (z 20) 277 (z 448)
język angielski pisemny podstawowy 52,40 % 8 (z 14) 8 (z 14) 10 (z 19) 318 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 57,90 % 8 (z 14) 8 (z 14) 9 (z 19) 244 (z 440)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr