Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Szkolna 12
Miejscowość Ksawerów
Kod pocztowy 95-054
Gmina Ksawerów
Powiat pabianicki
Województwo łódzkie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 10046893500000
Organ prowadzący Minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi

Technikum znajduje się w miejscowości Ksawerów pod adresem Szkolna 12. Szkoła średnia techniczna znajduje się na obszarze gminy Ksawerów, powiat pabianicki , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 10046893500000.

Uczeń szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 237, z czego 107 stanowiły słuchaczki, a 130 stanowili słuchacze. Powiat pabianicki ma zarejestrowane 5 szkoł technicznych, a województwo łódzkie - 186. Na 1198 uczniów w powiecie przypada 5 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (239,6 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 169,99 (31618 wychowanków na 186 placówek).

Mapa