Technikum Budowlane


Najważniejsze informacje - Technikum Budowlane

Patron Wincenty Witos

Adres Technikum Budowlane

Górna 12
Miejscowość Strzałkowo
Kod pocztowy 62-420
Gmina Strzałkowo
Powiat słupecki
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Budowlane

632750060
Strona
Regon 30113431900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Budowlane mieści się w miejscowości Strzałkowo pod adresem Górna 12. Numer tel. do technikum to 632750060. Fax: 632758670. Szkoła średnia o profilu technicznym ma lokalizację na terytorium gminy Strzałkowo, powiat słupecki , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły średniej o profilu technicznym znajdziemy pod adresem wwwzspstrzalkowo.info. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 30113431900000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 76, z czego 11 to słuchaczki, a 65 stanowili uczniowie. Powiat słupecki ma zarejestrowane 15 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 944 uczniów w powiecie przypada 15 innych techników (62,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 163,75 (50272 uczniów na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny rozszerzony 1 44,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 16 51,63 % 93,75 %
język polski pisemny podstawowy 16 50,06 % 100,00 %
język polski ustny 16 71,88 % 87,50 %
język angielski ustny 12 53,92 % 91,67 %
język angielski pisemny podstawowy 12 63,00 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny rozszerzony 44,00 % 1 (z 3) 1 (z 3) 2 (z 4) 73 (z 190)
matematyka pisemny podstawowy 51,63 % 1 (z 5) 1 (z 5) 2 (z 14) 122 (z 455)
język polski pisemny podstawowy 50,06 % 2 (z 7) 2 (z 7) 10 (z 19) 225 (z 527)
język polski ustny 71,88 % 3 (z 7) 3 (z 7) 8 (z 19) 130 (z 520)
język angielski ustny 53,92 % 1 (z 6) 1 (z 6) 2 (z 12) 190 (z 405)
język angielski pisemny podstawowy 63,00 % 1 (z 6) 1 (z 6) 3 (z 12) 151 (z 409)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa