Szkoła Zawodowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich


Najważniejsze informacje - Szkoła Zawodowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Adres Szkoła Zawodowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

245
Miejscowość Czerwienne
Kod pocztowy 34-407
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Zawodowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

182658134
Regon 15000266901138
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Szkoła Zawodowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich mieści się w miejscowości Czerwienne pod adresem 245. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 182658134. Fax: 182658134. Szkoła zawodowa mieści się na terenie gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 15000266901138. Organ rejestracyjny dla Szkoła Zawodowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich to powiat ziemski.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka obejmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez ucznia. W ZSZ główny nacisk położono na kształcenie praktyczne. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do dobrowolnego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podnosić swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 3, z czego 1 to słuchaczki, a 2 to uczniowie. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 15 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 1302 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół zawodowych (86,8 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

szkoła zawodowa

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.