Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy W Mońkach


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy W Mońkach

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy W Mońkach

Szkolna 22
Miejscowość Mońki
Kod pocztowy 19-100
Gmina Mońki
Powiat moniecki
Województwo podlaskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy W Mońkach

857162705
Strona
Regon 45120347800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy W Mońkach znajduje się w miejscowości Mońki pod adresem Szkolna 22. Telefon do placówki to 857162705. Nr faksu: 857162705. Placówka mieści się na terytorium gminy Mońki, powiat moniecki , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową placówki można odwiedzić pod adresem www.zsmonki.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 45120347800000.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów pobierających edukację w placówce wynosiła 10, z czego 1 to uczennice, a 9 to uczniowie. Powiat moniecki ma zarejestrowane 28 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo podlaskie - 565. Na 218 uczniów w powiecie przypada 28 innych placówek edukacyjnych (7,79 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 5,89 (3327 wychowanków na 565 placówek).

Mapa