Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Patron im. Tadeusza Piekarza

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

245
Miejscowość Czerwienne
Kod pocztowy 34-407
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

182658134
Regon 15000266901098
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich znajduje się w miejscowości Czerwienne pod adresem 245. Nr tel. do placówki to 182658134. Numer fax: 182658134. Placówka znajduje się na obszarze gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 15000266901098. Instytucja rejestracyjna dla Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich to powiat ziemski.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy pobierających edukację w placówce była równa 13, z czego 4 stanowiły kursantki, a 9 stanowili uczniowie. W placówce jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na słuchacza przypada 0,62 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 1. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 94 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo małopolskie - 1461. Na 640 uczniów w powiecie przypada 94 innych placówek edukacyjnych (6,81 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,08 (11809 wychowanków na 1461 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Czerwienne: 4
  • w gminie Czarny Dunajec: 20
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

inne

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.