Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Sikorskiego 2
Miejscowość Aleksandrów Kujawski
Kod pocztowy 87-700
Gmina miasto Aleksandrów Kujawski
Powiat aleksandrowski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

542822050
Regon 34131966000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy znajduje się w miejscowości Aleksandrów Kujawski pod adresem Sikorskiego 2. Numer telefonu do placówki to 542822050. Fax: 542822027. Placówka znajduje się na terytorium gminy Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy placówki odwiedzimy pod adresem www.hubal.glt.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 34131966000000.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 21, z czego 10 stanowiły słuchaczki, a 11 stanowili kursanci. Powiat aleksandrowski ma zarejestrowane 18 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo kujawsko-pomorskie - 743. Na 21 uczniów w powiecie przypada 18 innych placówek edukacyjnych (1,17 na placówkę), a średnia w województwie to 8,91 (6617 kursantów na 743 placówek).

Mapa