Szkoła Przyspasabiająca Do Pracy W Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym


Najważniejsze informacje - Szkoła Przyspasabiająca Do Pracy W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Adres Szkoła Przyspasabiająca Do Pracy W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Majowa 17/19
Miejscowość Otwock
Kod pocztowy 05-402
Gmina miasto Otwock
Powiat otwocki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Przyspasabiająca Do Pracy W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

227793241
Regon 14040696600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Przyspasabiająca Do Pracy W Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym znajduje się w miejscowości Otwock pod adresem Majowa 17/19. Nr tel. do placówki to 227793241. Placówka mieści się na terytorium gminy Otwock, powiat otwocki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 14040696600000.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 34, z czego 12 stanowiły kursantki, a 22 to uczniowie. Powiat otwocki ma zarejestrowane 34 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 316 uczniów w powiecie przypada 34 innych placówek edukacyjnych (9,29 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,16 (14042 wychowanków na 1721 placówek).

Mapa