Szkoła Podstwowa W Wielkich Drogach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstwowa W Wielkich Drogach

Patron Armii Krajowej

Adres Szkoła Podstwowa W Wielkich Drogach

nie dotyczy 136
Miejscowość Wielkie Drogi
Kod pocztowy 32-051
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstwowa W Wielkich Drogach

122706002
Strona
Regon 00106117900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstwowa W Wielkich Drogach mieści się w miejscowości Wielkie Drogi pod adresem nie dotyczy 136. Numer tel. do szkoły podstawowej to 122706002. Nr faksu: 122706002. Placówka szkolna funkcjonuje na terenie gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem spwielkiedrogi.pl. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00106117900000.

Szkoła Podstwowa W Wielkich Drogach rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 67, z czego 28 stanowiły dziewczynki, a 39 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4,5. Powiat krakowski ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 17905 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (135,64 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wielkie Drogi: 3
  • w gminie Skawina: 24
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

szkoła podstawowa

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.