Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi W Starym Jaworowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi W Starym Jaworowie

Patron brak

Adres Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi W Starym Jaworowie

38
Miejscowość Stary Jaworów
Kod pocztowy 58-140
Gmina Jaworzyna Śląska
Powiat świdnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi W Starym Jaworowie

748588159
Regon 00122704200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi W Starym Jaworowie znajduje się w miejscowości Stary Jaworów pod adresem - 38. Numer telefonu do szkoły to 748588159. Numer fax: 748588159. Placówka szkolna mieści się na terenie gminy Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.spstaryjaworow.jaworzyna.net. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00122704200000.

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi W Starym Jaworowie naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 146, z czego 80 to uczennice, a 66 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3. Powiat świdnicki ma zarejestrowane 48 szkół podstawowych, a województwo dolnośląskie - 793. Na 8948 uczniów w powiecie przypada 48 innych szkół podstawowych (186,42 na placówkę), a średnia w województwie to 202,45 (160540 uczniów na 793 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Stary Jaworów: 1
  • w gminie Jaworzyna Śląska: 5
  • powiat świdnicki: 63
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa