Szkoła Podstawowa W Wodzinie Prywatnym


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Wodzinie Prywatnym

Patron im. Królowej Jadiwigi

Adres Szkoła Podstawowa W Wodzinie Prywatnym

Szkolna 1
Miejscowość Wodzin Prywatny
Kod pocztowy 95-080
Gmina Tuszyn
Powiat łódzki wschodni
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Wodzinie Prywatnym

426143219
Regon 00123207200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Wodzinie Prywatnym znajduje się w miejscowości Wodzin Prywatny pod adresem Szkolna 1. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 426143219. Nr faksu: 426143219. Jednostka szkolna funkcjonuje na terenie gminy Tuszyn, powiat łódzki wschodni , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.spwodzinprywatny.superszkolna.pl. Placówka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00123207200000.

Szkoła Podstawowa W Wodzinie Prywatnym edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 112, z czego 47 stanowiły dziewczynki, a 65 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,25. Powiat łódzki wschodni ma zarejestrowane 21 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 3839 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół podstawowych (182,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wodzin Prywatny: 2
  • w gminie Tuszyn: 9
  • powiat łódzki wschodni: 40
  • województwo łódzkie: 1302

szkoła podstawowa

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.