Szkoła Podstawowa W Tymbarku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Tymbarku

Patron Józef Marek

Adres Szkoła Podstawowa W Tymbarku

Tymbark 354
Miejscowość Tymbark
Kod pocztowy 34-650
Gmina Tymbark
Powiat limanowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Tymbarku

183325280
Regon 49067534000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Tymbarku znajduje się w miejscowości Tymbark pod adresem Tymbark 354. Nr tel. do szkoły to 183325280. Nr fax: 183325280. Jednostka szkolna znajduje się na terytorium gminy Tymbark, powiat limanowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.republika.pl/sptymbark. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 49067534000000.

Szkoła Podstawowa W Tymbarku przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 272, z czego 132 stanowiły uczennice, a 140 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 29 nauczycieli, z czego 22 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3,14. Powiat limanowski ma zarejestrowane 88 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 11814 uczniów w powiecie przypada 88 innych szkół podstawowych (134,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tymbark: 3
  • w gminie Tymbark: 5
  • powiat limanowski: 73
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa