Szkoła Podstawowa W Sobanicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Sobanicach

Adres Szkoła Podstawowa W Sobanicach

Sobanice 47
Miejscowość Sobanice
Kod pocztowy 09-162
Gmina Naruszewo
Powiat płoński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Sobanicach

236632313
Regon 13014644400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Sobanicach mieści się w miejscowości Sobanice pod adresem Sobanice 47. Nr tel. do szkoły podstawowej to 236632313. Nr fax: 236632313. Instytucja edukacyjna działa na terenie gminy Naruszewo, powiat płoński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 13014644400000.

Szkoła Podstawowa W Sobanicach przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczących się w placówce wynosiła 54, z czego 27 stanowiły dziewczynki, a 27 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,26 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,8. Powiat płoński ma zarejestrowane 43 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6637 uczniów w powiecie przypada 43 innych szkół podstawowych (154,35 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Sobanice: 1
  • w gminie Naruszewo: 4
  • powiat płoński: 44
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa