Szkoła Podstawowa W śmignie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Śmignie

Adres Szkoła Podstawowa W Śmignie

31
Miejscowość Śmigno
Kod pocztowy 33-140
Gmina Lisia Góra
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Śmignie

146784405
Regon 00127832900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W śmignie mieści się w miejscowości Śmigno pod adresem 31. Numer telefonu do szkoły to 146784405. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Lisia Góra, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły podstawowej odwiedzimy pod adresem www.szkolasmigno.pl. Placówka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00127832900000.

Szkoła Podstawowa W śmignie naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 58, z czego 34 stanowiły dziewczynki, a 24 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,2. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Śmigno: 1
  • w gminie Lisia Góra: 12
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

szkoła podstawowa

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.