Szkoła Podstawowa W Sierakowicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Sierakowicach

Patron Florian Ceynowa

Adres Szkoła Podstawowa W Sierakowicach

Kubusia Puchatka 7
Miejscowość Sierakowice
Kod pocztowy 83-340
Gmina Sierakowice
Powiat kartuski
Województwo pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 19058410800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Sierakowicach znajduje się w miejscowości Sierakowice pod adresem Kubusia Puchatka 7. Nr tel. do szkoły to 586816234. Numer fax: 586816234. Placówka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Sierakowice, powiat kartuski , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.spsierakow.webd.pl. Instytucja edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 19058410800000.

Szkoła Podstawowa W Sierakowicach przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 982, z czego 489 stanowiły uczennice, a 493 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 63 nauczycieli, z czego 61 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,06 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 30,5. Powiat kartuski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo pomorskie - 683. Na 12517 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (192,57 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 224,51 (153341 dzieci w wieku szkolnym na 683 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Sierakowice: 4
  • w gminie Sierakowice: 10
  • powiat kartuski: 48
  • województwo pomorskie: 749

Mapa