Szkoła Podstawowa W Porażynie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Porażynie

Adres Szkoła Podstawowa W Porażynie

Porażyn 7
Miejscowość Porażyn
Kod pocztowy 64-330
Gmina Opalenica
Powiat nowotomyski
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Porażynie

614477228
Regon 63157778000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Porażynie znajduje się w miejscowości Porażyn pod adresem Porażyn 7. Nr tel. do szkoły podstawowej to 614477228. Fax: 614477228. Instytucja edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Opalenica, powiat nowotomyski , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła posiada wpis w rejestrze pod numerem 63157778000000.

Szkoła Podstawowa W Porażynie rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce to 90, z czego 44 stanowiły dziewczynki, a 46 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,88. Powiat nowotomyski ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 5370 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (162,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 183,42 (223583 uczniów na 1219 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Porażyn: 1
  • w gminie Opalenica: 10
  • powiat nowotomyski: 37
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa