Szkoła Podstawowa W Piotrkowicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Piotrkowicach

Adres Szkoła Podstawowa W Piotrkowicach

Piotrkowice 19
Miejscowość Piotrkowice
Kod pocztowy 55-110
Gmina Prusice
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Piotrkowicach

713126542
Strona
Regon 00118087200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Piotrkowicach znajduje się w miejscowości Piotrkowice pod adresem Piotrkowice 19. Telefon do szkoły podstawowej to 713126542. Numer faksu: 713126542. Placówka szkolna mieści się na obszarze gminy Prusice, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.sppiotrkowice.edupage.org. Szkoła podstawowa figuruje w rejestrze pod numerem 00118087200000.

Szkoła Podstawowa W Piotrkowicach uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 136, z czego 73 stanowiły uczennice, a 63 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 9 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo dolnośląskie - 793. Na 5636 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (208,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 202,45 (160540 dzieci w wieku szkolnym na 793 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Piotrkowice: 1
  • w gminie Prusice: 2
  • powiat trzebnicki: 32
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa