Szkoła Podstawowa W Osówce


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Osówce

Patron im.Tony Halika

Adres Szkoła Podstawowa W Osówce

nie występuje 44
Miejscowość Osówka
Kod pocztowy 87-632
Gmina Czernikowo
Powiat toruński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Osówce

542895677
Regon 00114242300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Osówce mieści się w miejscowości Osówka pod adresem nie występuje 44. Nr tel. do szkoły to 542895677. Nr fax: 542895677. Jednostka szkolna znajduje się na obszarze gminy Czernikowo, powiat toruński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową instytucji edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.czernikowo.pl/szkoły/sposówka. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00114242300000.

Szkoła Podstawowa W Osówce rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 136, z czego 64 stanowiły dziewczynki, a 72 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 13 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 2,17. Powiat toruński ma zarejestrowane 42 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 8104 uczniów w powiecie przypada 42 innych szkół podstawowych (192,95 na placówkę), a średnia w województwie to 195,1 (130911 dzieci w wieku szkolnym na 671 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Osówka: 1
  • w gminie Czernikowo: 6
  • powiat toruński: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

szkoła podstawowa

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.