Szkoła Podstawowa W Niwiskach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Niwiskach

Adres Szkoła Podstawowa W Niwiskach

AKACJOWA 1
Miejscowość Niwiska
Kod pocztowy 66-010
Gmina Nowogród Bobrzański
Powiat zielonogórski
Województwo lubuskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Niwiskach

683211991
Regon 97057074600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Niwiskach znajduje się w miejscowości Niwiska pod adresem AKACJOWA 1. Nr tel. do szkoły to 683211991. Numer fax: 683211991. Jednostka edukacyjna mieści się na terenie gminy Nowogród Bobrzański, powiat zielonogórski , województwo lubuskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.nowogrodbobrz.pl/sp-niwiska. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 97057074600000.

Szkoła Podstawowa W Niwiskach naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce to 132, z czego 66 stanowiły uczennice, a 66 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,75. Powiat zielonogórski ma zarejestrowane 38 szkół podstawowych, a województwo lubuskie - 327. Na 6148 uczniów w powiecie przypada 38 innych szkół podstawowych (161,79 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 183,9 (60135 dzieci w wieku szkolnym na 327 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Niwiska: 1
  • w gminie Nowogród Bobrzański: 5
  • powiat zielonogórski: 46
  • województwo lubuskie: 440

Mapa