Szkoła Podstawowa W łopiennie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Łopiennie

Adres Szkoła Podstawowa W Łopiennie

117
Miejscowość Łopienno
Kod pocztowy 62-213
Gmina Mieleszyn
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Łopiennie

614295087
Regon 00122716000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W łopiennie mieści się w miejscowości Łopienno pod adresem 117. Numer telefonu do szkoły to 614295087. Fax: 614295087. Placówka edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Mieleszyn, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.szkolalopienno.pl. Szkoła widnieje w rejestrze pod numerem 00122716000000.

Szkoła Podstawowa W łopiennie edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających naukę w placówce to 68, z czego 27 stanowiły dziewczynki, a 41 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 9. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 46 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 9253 uczniów w powiecie przypada 46 innych szkół podstawowych (201,15 na placówkę), a średnia w województwie to 183,42 (223583 uczniów na 1219 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Łopienno: 1
  • w gminie Mieleszyn: 5
  • powiat gnieźnieński: 64
  • województwo wielkopolskie: 1615

szkoła podstawowa

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.