Szkoła Podstawowa W Kolnie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Kolnie

Patron MIKOŁAJ KOPERNIK

Adres Szkoła Podstawowa W Kolnie

33
Miejscowość Kolno
Kod pocztowy 86-200
Gmina Chełmno
Powiat chełmiński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Kolnie

566760050
Strona
Regon 00121101200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Kolnie znajduje się w miejscowości Kolno pod adresem 33. Numer telefonu do szkoły to 566760050. Faks: 566760051. Placówka szkolna funkcjonuje na obszarze gminy Chełmno, powiat chełmiński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.spkolno.edupage.org.pl. Szkoła podstawowa widnieje w rejestrze pod numerem 00121101200000.

Szkoła Podstawowa W Kolnie uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 209, z czego 111 stanowiły dziewczynki, a 98 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 14 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 14. Powiat chełmiński ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 3561 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (161,86 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kolno: 1
  • w gminie Chełmno: 3
  • powiat chełmiński: 22
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa