Szkoła Podstawowa W Janowicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Janowicach

Patron Partyzantów Ziemi Miechowskiej

Adres Szkoła Podstawowa W Janowicach

50
Miejscowość Janowice
Kod pocztowy 32-218
Gmina Słaboszów
Powiat miechowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Janowicach

413846001
Regon 00116616800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Janowicach znajduje się w miejscowości Janowice pod adresem 50. Telefon do szkoły to 413846001. Faks: 413846001. Jednostka szkolna mieści się na terenie gminy Słaboszów, powiat miechowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.spjanowice.edupage.org. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00116616800000.

Szkoła Podstawowa W Janowicach edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 96, z czego 47 to uczennice, a 49 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4,5. Powiat miechowski ma zarejestrowane 24 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 3325 uczniów w powiecie przypada 24 innych szkół podstawowych (138,54 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Janowice: 1
  • w gminie Słaboszów: 1
  • powiat miechowski: 28
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa