Szkoła Podstawowa W Cieniawie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Cieniawie

Patron Kornela Makuszyńskiego

Adres Szkoła Podstawowa W Cieniawie

CIENIAWA 140
Miejscowość Cieniawa
Kod pocztowy 33-333
Gmina Grybów
Powiat nowosądecki
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Cieniawie

184453145
Regon 49067127500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Cieniawie znajduje się w miejscowości Cieniawa pod adresem CIENIAWA 140. Numer telefonu do szkoły to 184453145. Numer fax: 184453145. Placówka edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Grybów, powiat nowosądecki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Instytucja edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 49067127500000.

Szkoła Podstawowa W Cieniawie rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 177, z czego 89 stanowiły dziewczynki, a 88 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 12 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3. Powiat nowosądecki ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 18552 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (140,55 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Cieniawa: 1
  • w gminie Grybów: 13
  • powiat nowosądecki: 116
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa