Szkoła Podstawowa W Brzeziu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Brzeziu

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres Szkoła Podstawowa W Brzeziu

Szkolna 1
Miejscowość Brzezie
Kod pocztowy 32-080
Gmina Zabierzów
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Brzeziu

122851181
Strona
Regon 00123458500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Brzeziu znajduje się w miejscowości Brzezie pod adresem Szkolna 1. Numer telefonu do szkoły to 122851181. Faks: 122851181. Jednostka szkolna znajduje się na terytorium gminy Zabierzów, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.spbrzezie.edupage.org. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00123458500000.

Szkoła Podstawowa W Brzeziu edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających naukę w placówce to 104, z czego 43 stanowiły dziewczynki, a 61 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,43. Powiat krakowski ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 17905 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (135,64 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Brzezie: 1
  • w gminie Zabierzów: 8
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa