Szkoła Podstawowa Nr 36


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 36

Adres Szkoła Podstawowa Nr 36

Gen. Ch. de Gaulle`a 18
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 36

322278270
Regon 00101567600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 36 mieści się w miejscowości Tychy pod adresem Gen. Ch. de Gaulle`a 18. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 322278270. Nr fax: 322278270. Instytucja edukacyjna działa na obszarze gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową instytucji edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp36tychy.website.pl. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00101567600000.

Szkoła Podstawowa Nr 36 naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczących się w placówce wynosiła 446, z czego 215 to uczennice, a 231 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 37 nauczycieli, z czego 27 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,7. Powiat tychy ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 6473 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (281,43 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

szkoła podstawowa

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.