Szkoła Podstawowa Nr 3 W Wieliczce


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3 W Wieliczce

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3 W Wieliczce

Sienkiewicza 14
Miejscowość Wieliczka
Kod pocztowy 32-020
Gmina Wieliczka
Powiat wielicki
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3 W Wieliczce

122781366
Strona
Regon 00070371800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 W Wieliczce znajduje się w miejscowości Wieliczka pod adresem Sienkiewicza 14. Numer telefonu do szkoły to 122781366. Nr faksu: 122781366. Instytucja szkolna znajduje się na terytorium gminy Wieliczka, powiat wielicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www placówki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem spwieliczka@pl. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00070371800000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 W Wieliczce przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 480, z czego 220 stanowiły dziewczynki, a 260 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 42 nauczycieli, z czego 36 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 6. Powiat wielicki ma zarejestrowane 52 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 9053 uczniów w powiecie przypada 52 innych szkół podstawowych (174,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wieliczka: 11
  • w gminie Wieliczka: 34
  • powiat wielicki: 75
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa