Szkoła Podstawowa Nr 2 W Głownie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2 W Głownie

Patron Adam Mickiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2 W Głownie

Andersa 37
Miejscowość Głowno
Kod pocztowy 95-015
Gmina miasto Głowno
Powiat zgierski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2 W Głownie

427191025
Regon 00073228100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Głownie znajduje się w miejscowości Głowno pod adresem Andersa 37. Numer tel. do szkoły to 427191025. Nr fax: 427191025. Jednostka szkolna działa na terenie gminy Głowno, powiat zgierski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki szkolnej można znaleźć pod adresem www.sp2glowno.szkoly.lodz.pl. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00073228100000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Głownie rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 354, z czego 158 to uczennice, a 196 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 35 nauczycieli, z czego 23 w pełnym wymiarze godzin oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,92. Powiat zgierski ma zarejestrowane 46 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 9580 uczniów w powiecie przypada 46 innych szkół podstawowych (208,26 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Głowno: 8
  • w gminie Głowno: 8
  • powiat zgierski: 60
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa