Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Adres Szkoła Podstawowa

Zbaraska 19
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 93-212
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Szkoła Podstawowa

426432216
Regon 47079008000021
Organ prowadzący Fundacja Oświatowa "Nasza Szkoła"

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Zbaraska 19. Nr tel. do szkoły podstawowej to 426432216. Nr faksu: 426432216. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest fundacje. Serwis www jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.naszaszkola.eu. Jednostka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 47079008000021. Jednostka rejestrująca dla Szkoła Podstawowa to gmina.

Szkoła Podstawowa rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

Powiat łódź ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 31165 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (236,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Mapa