Szkoła Podstawowa Im.św.kingi W łukowej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im.św.kingi W Łukowej

Patron św. Kindga

Adres Szkoła Podstawowa Im.św.kingi W Łukowej

86A
Miejscowość Łukowa
Kod pocztowy 33-140
Gmina Lisia Góra
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im.św.kingi W Łukowej

146788056
Regon 00119004300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im.św.kingi W łukowej znajduje się w miejscowości Łukowa pod adresem 86A. Numer telefonu do szkoły to 146788056. Nr faksu: 146788056. Instytucja edukacyjna działa na terytorium gminy Lisia Góra, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00119004300000.

Szkoła Podstawowa Im.św.kingi W łukowej naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 70, z czego 41 to uczennice, a 29 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łukowa: 2
  • w gminie Lisia Góra: 12
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa