Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kobylanach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kobylanach

Patron Maria Konopnicka

Adres Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kobylanach

114
Miejscowość Kobylany
Kod pocztowy 08-205
Gmina Stara Kornica
Powiat łosicki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kobylanach

833589264
Strona
Regon 00111969000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kobylanach znajduje się w miejscowości Kobylany pod adresem - 114. Numer telefonu do szkoły to 833589264. Faks: 833589264. Instytucja szkolna funkcjonuje na obszarze gminy Stara Kornica, powiat łosicki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki szkolnej można znaleźć pod adresem -. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00111969000000.

Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kobylanach rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 74, z czego 31 to dziewczynki, a 43 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,67. Powiat łosicki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 1878 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (85,36 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Kobylany: 1
  • w gminie Stara Kornica: 2
  • powiat łosicki: 14
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa