Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Osmolinie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Osmolinie

Patron Jan Paweł II

Adres Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Osmolinie

Sannicka 4
Miejscowość Osmolin
Kod pocztowy 09-540
Gmina Sanniki
Powiat gostyniński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Osmolinie

242776183
Regon 00112740600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Osmolinie znajduje się w miejscowości Osmolin pod adresem Sannicka 4. Numer tel. do szkoły podstawowej to 242776183. Numer faksu: 242776183. Placówka szkolna znajduje się na terytorium gminy Sanniki, powiat gostyniński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00112740600000.

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Osmolinie przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce była równa 64, z czego 26 to dziewczynki, a 38 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1. Powiat gostyniński ma zarejestrowane 18 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2956 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół podstawowych (164,22 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Osmolin: 1
  • w gminie Sanniki: 4
  • powiat gostyniński: 20
  • województwo mazowieckie: 2257

szkoła podstawowa

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.