Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Kluczach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Kluczach

Patron Jan Paweł II

Adres Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Kluczach

Zawierciańska 30
Miejscowość Klucze
Kod pocztowy 32-310
Gmina Klucze
Powiat olkuski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Kluczach

326428519
Strona
Regon 00119276300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Kluczach mieści się w miejscowości Klucze pod adresem Zawierciańska 30. Numer telefonu do szkoły to 326428519. Fax: 326428519. Placówka szkolna mieści się na terytorium gminy Klucze, powiat olkuski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www szkoły można znaleźć pod adresem www.spklucze.pl. Placówka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00119276300000.

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Kluczach przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 277, z czego 143 to dziewczynki, a 134 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 19 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 3,17. Powiat olkuski ma zarejestrowane 52 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 6068 uczniów w powiecie przypada 52 innych szkół podstawowych (116,69 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Klucze: 3
  • w gminie Klucze: 15
  • powiat olkuski: 63
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa