Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii

Patron Jan Paweł II

Adres Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii

47
Miejscowość Podszkle
Kod pocztowy 34-472
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 49065698500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii mieści się w miejscowości Podszkle pod adresem 47. Jednostka szkolna mieści się na terytorium gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 49065698500000.

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 78, z czego 39 stanowiły dziewczynki, a 39 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,2. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Podszkle: 1
  • w gminie Czarny Dunajec: 20
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

szkoła podstawowa

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.